مدیر مسئول : مریم قانع شعرباف

مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر

شماره پروانه نشر : 8561

سال تائسیس:1387

موضوعات نشر: کودک و نوجوان ، بزرگسال